piątek, 5 kwietnia 2013

Kwidzyn - zamek i katedra

Najważniejszym zabytkiem Kwidzyna jest zamek i katedra św. Jana Ewangelisty.
Zamek zaczęto budować w 1233 r. i ukończono w XIV w. Na przestrzeni dziejów był wielokrotnie przebudowywany, w zależności od potrzeb i okoliczności, i częściowo rozbierany. W czasie swego największego rozwoju (między XVI a XIX wiekiem) stanowił on czteroskrzydłowy, regularny kompleks z krużgankowym dziedzińcem wewnętrznym. W narożach wybudowano regularne czteroboczne wieże zwieńczone strzelistymi czterospadowymi dachami. Wyjątkiem pozostała wysoka 59 m. wieża znajdująca się w południowo-wschodnim narożu, będąca jednocześnie dzwonnicą katedry. Na przełomie XVIII i XIX w. zamek został częściowo rozebrany przez władze pruskie. Demontaż objął dwa skrzydła: wschodnie przylegające do katedry i reprezentacyjne skrzydło południowe od strony starego miasta, w którym znajdował się między innymi refektarz biskupi. Od tego czasu zamek stracił swą zamkniętą, regularną formę.
Charakterystycznym elementem zamku jest największa na terenie państwa krzyżackiego wieża sanitarno-obronna gdanisko, usytuowana w odległości 55 m. od zachodniego skrzydła zamku na najniższych terasach doliny wiślanej. Gdanisko jest połączone z głównym korpusem zamku gankiem wspartym na 5 kilkunastometrowych arkadach. Od północy znajduje się wieża studzienna połączona z zamkiem 2 arkadami, potocznie zwana małym gdaniskiem.
Obecny kościół św. Jana Ewangelisty był budowany od ok. 1325 r. jako katedra diecezji pomezańskiej i miejski kościół farny. Budowę ukończono w II połowie XIV w. Od 1993 r. pełni ona funkcję konkatedry diecezji elbląskiej i siedziby kapituły kwidzyńskiej. Katedra od początku stanowiła jeden kompleks budynków w połączeniu z warownym zamkiem kapituły pomezańskiej. Kościół jest budowlą gotycką, ceglaną, orientowaną. Składa się z pięciobocznie zamkniętego, dwukondygnacyjnego chóru i wydłużonego pięcioprzęsłowego korpusu o charakterze pseudo-bazyliki. Prezbiterium i nawa główna pokryte są sklepieniem gwiaździstym z żebrem przewodnim, nawy boczne sklepieniem trójdzielnym. Zachodnia elewacja świątyni łączyła się bezpośrednio z zamkiem kapitulnym. Od strony południowo-zachodniej wzmocniła ją wysoka wieża, pełniąca nie tylko rolę dzwonnicy, ale też funkcje obserwacyjno-obronne jako główna wieża zamkowa.

Katedra i zamek

Katedra i zamek

Katedra od strony absydy

Wieża zamku - dzwonnica katedry

dzwonnica katedry w kwidzynie
Wieża zamku - dzwonnica katedry

Zamek

Gdanisko

Gdanisko

Gdanisko i zamek - widok ogólny

Gdanisko i zamek - widok ogólny

Gdanisko

Zamek i gdanisko - widok ogólny

Gdanisko

Widok przez arkadę wieży studziennej

Wieża studzienna - małe gdanisko

Zamek

Zamek od strony dziedzińca

Widok z dziedzińca zamku na gdanisko

Sklepienie gwieździste w jednej z sal zamku

Filar podtrzymujący sklepienie

Katedra - nawa główna

Katedra - prezbiterium

Katedra - główny ołtarz 

Katedra - widok nawy głównej w kierunku organów

Katedra - jedno z epitafiów

Jeden z dwóch zachowanych konfesjonałów protestanckich

Nawa boczna z zachowaną polichromią

Tryptyk z XVI w. , ołtarz dawnej polskiej gminy wyznaniowej

Lokalizacja miejsca


Wyświetl większą mapę