niedziela, 13 maja 2018

Wysokie Tatry - Polski Grzebień przez Dolinę Wielicką

Polski Grzebień to duża przełęcz w głównej grani Wysokich Tatr leżąca pomiędzy Wielickim Szczytem i Małą Wysoką. Od lat przechodził przez nią wygodny szlak przez Tatry z południa  na północ - ze Słowacji do Polski i odwrotnie. Obecnie z Polski prowadzi na nią szlak z Łysej Polany przez Dolinę Białej Wody, zaś ze Słowacji dwa: przez Doliną Wielicką oraz trudniejszy z Doliny Staroleśnej przez przełęcz Rohatkę. Z Polskiego Grzebienia prowadzi bardzo popularny szlak na Małą Wysoką, skąd rozciąga się wspaniały widok na większość głównych szczytów Wysokich Tatr. 
Na przełęcz tę wchodziłem we wszystkich w/w wariantach z tym, że w trzecim wariancie szedłem odwrotnie - z Doliny Wielickiej przez Polski Grzebień i Rohatkę do Doliny Staroleśnej. W poście tym pokazuję zdjęcia z mojego ostatniego wejścia na Polski Grzebień w najłatwiejszej wersji przez Doliną Wielicką. Do Doliny Wielickiej szedłem Magistralą Tatrzańską z Hrebienka w Starym Smokowcu, a wracałem do kolejki w Tatranskiej Poliance. 

Z Magistrali pojawia się Gierlach

Gierlach i schronisko Wielickie (Śląski Dom)

Dolina Wielicka - po lewej grań Gierlachu, po prawej zachodnie stoki Staroleśnej i Baniastej Turni

Wielicki Staw, nad nim Wielicka Siklawa

Wielicki Staw, po prawej Wielickie Granaty

Wielickie Granaty

Wielicki Staw

Ściana Gierlachu

Po lewej ściana Gierlachu, po prawej słynna Mokra Wanta

Wielicki Staw z góry

Wielicka Siklawa w zbliżeniu

Wielicki Ogród - duże skupisko ziołorośli i kwiatów górskich

Wielicki Ogród - rdest, miłosna górska i tojad mocny

Wyżni Wielicki Ogród

Granaty Wielickie

Rogata Turnia i Wielka Granacka Turnia w Granatach Wielickich

Rogata Turnia i Wielka Granacka Turnia

Zachodnia ściana Staroleśnej

Długi Staw

Żleb Karczmarza nad Długim Stawem

Schodzący z Gierlachu potężny Żleb Karczmarza zasypuje powoli Długi Staw

Długi Staw z góry

Żleb Karczmarza z góry

Turyści na Polskim Grzebieniu. Zadni Gierlach i Wielicki na tle Litworowego Szczytu

Wielicki Szczyt na tle Litworowego

Hruba Turnia, w głębi Tatry Polskie od Granatów po Wołoszyn

Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem

Zmarzły Staw i zachodnia ściana Świstowego Szczytu

Dzika Turnia  

Dzika Turnia i przełęcz Rohatka

Dzika Turnia i Rohatka; poniżej na piargach widoczny szlak na przełęcz

Dzika Turnia w zbliżeniu

Dzika Turnia i Mała Wysoka 

Turyści na Polskim Grzebieniu pod Małą Wysoką

Mała Wysoka

Turyści wchodzący na Małą Wysoką

W drodze powrotnej widok na wschodnią grań Doliny Wielickiej

W drodze powrotnej widok na wylot Doliny Wielickiej w kierunku Spisza

W drodze powrotnej widok na schronisko nad Wielickim Stawem