czwartek, 25 kwietnia 2013

Park w Arkadii

W oddalonej o ponad 4 km od pałacu w Nieborowie Arkadii znajduje się ogród romantyczny w stylu angielskim założony przez Helenę z Przeździeckich Radziwiłłową, żonę Michała Hieronima Radziwiłła właściciela Nieborowa.
Do zakładania ogrodu księżna przystąpiła w 1778 roku, a rozwijała go i komponowała przez ponad 20 lat, do swojej śmierci. Architektoniczną i ogrodową oprawę opracował Szymon Bogumił Zug przy dużym osobistym zaangażowaniu i udziale księżnej. Pomysły architektoniczne szkicowali Jan Piotr Norblin i Aleksander Orłowski, które realizował do 1797 roku Zug, a później Henryk Ittar. Helena Radziwiłłowa zgromadziła w Arkadii bogatą kolekcję sztuki antycznej oraz rzeźb antykizujących i kopii dzieł antycznych, a także ,,starożytności'' średniowiecznych i renesansowych, z których utworzyła swoiste muzeum w Świątyni Diany. Budowle powstałe w parku to między innymi: Grota Sybilli, Domek Gotycki, Łuk Grecki, Dom Murgrabiego, Świątynia Diany (z plafonem J.P. Norblina "Jutrzenka"), Akwedukt, Przybytek Arcykapłana (z płaskorzeźbą G. Staggi "Nadzieja karmiąca Chimerę"), Mur z Hermami, Cyrk. Przez park przepływa rzeczka Skierniewka, która tworzy staw z dwoma wyspami. 
W 1945 r. Park w Arkadii wraz z pobliskim zespołem parkowo-pałacowym w Nieborowie stały się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.

 Park w Arkadii

Park w Arkadii

Park w Arkadii

Park w Arkadii - Grota Sybilli

Park w Arkadii - Gotycki Domek 

 Park w Arkadii - Łuk Grecki

 Park w Arkadii - Łuk Grecki

 Park w Arkadii - Łuk Grecki

Park w Arkadii - Dom Murgrabiego

Park w Arkadii - Przybytek Arcykapłana

Park w Arkadii - Przybytek Arcykapłana

Park w Arkadii - płaskorzeźba G.Staggi "Nadzieja karmiąca Chimerę"

Park w Arkadii - mur z Hermami

Park w Arkadii - Akwedukt

Park w Arkadii - Akwedukt

Park w Arkadii - Akwedukt

Park w Arkadii - wnętrze Świątyni Diany - głowa Niobe

Park w Arkadii - wnętrze Świątyni Diany - plafon Norblina

Park w Arkadii - zbiory sztuki antycznej w Świątyni Diany

Park w Arkadii - Świątynia Diany

Park w Arkadii - Świątynia Diany

Park w Arkadii - Świątynia Diany

Park w Arkadii - staw

Park w Arkadii - Skierniewka

Park w Arkadii - Skierniewka

Park w Arkadii - Skierniewka

Park w Arkadii - Skierniewka

Park w Arkadii - Skierniewka

Park w Arkadii - Skierniewka

Lokalizacja miejsca


Wyświetl większą mapę