niedziela, 2 września 2018

Austria - opactwo benedyktyńskie w Melku

To jeden z najwspanialszych zabytków późnego baroku w Austrii. Opactwo leży w niewielkim miasteczku nad Dunajem około 70 km na zachód od Wiednia. Melk był siedzibą margrabiów Babenbergów zarządzających Marchią Wschodnią. Prowincja ta stała się zalążkiem współczesnej Austrii. Babenbergowie uważani są za poprzedników Habsburgów, pomimo braku pokrewieństwa między tymi rodami. W XI wieku Leopold II Babenberg zaprosił do Melku benedyktynów z Lambach. Jego syn Leopold III (Święty) zapisał mnichom swoje dobra wraz z zamkiem, w zamian za modlitwy o wieczne zbawienie przedstawicieli rodu. Leopold przeniósł swą siedzibę bliżej Wiednia do Leopoldsbergu. Mnisi przekształcili zamek w ufortyfikowane opactwo, które na przestrzeni wieków ulegało wielu zmianom. Najpoważniejsza przebudowa miała miejsce w latach 1702-1736 z inicjatywy ówczesnego opata Bertholda Dietmayera. Zaangażował on do tego wybitnego architekta Jakoba Prandtauera; dzieła dokończył jego uczeń Josef Munggenast. Nadali oni opactwu imponujący monumentalny kształt, który z małymi zmianami przetrwał do dziś. Główne prace przebiegały za czasów panowania cesarza Karola VI, który hojnie wspierał dzieło przebudowy opactwa. 

Dojeżdżając do Melku, turyście jadącemu z Wiednia jawi się wspaniały widok opactwa - dużego jasnego kompleksu zakończonego wieżami i kopułą kościoła. Stoi on na wysokiej skarpie rozległego płaskowyżu nad brzegiem Dunaju. Samo miasteczko leży w dole i na brzegach głębszej doliny (szerokiego wąwozu) wrzynającej się w ten płaskowyż w kierunku rzeki.

Widok opactwa z górnej części miasta

Widok opactwa z górnej części miasta

Widok opactwa z górnej części miasta

Widok opactwa z górnej części miasta

Brama wejściowa do opactwa przed którą znajdują się posągi śś. Kolomana i Leopolda, trzymającego model kościoła. 
Św. Koloman był irlandzkim mnichem, prawdopodobnie królewskim synem, który podróżował do Ziemi Świętej i po Europie. Z powodu obcego wyglądu i nieznajomości języka niemieckiego, w Austrii uznany był za szpiega. Został napadnięty przez zbójców, był torturowany i 17 lipca 1012 r. stracony bez sądu w Stockerau. Po śmierci uznany został za męczennika, a jego kult szybko rozprzestrzeniał się wśród miejscowej ludności i dotarł do sąsiednich krajów. Po 2 latach, w aurze świętości, jego ciało zostało przeniesione do kościoła w Melku. W połowie XI w. trafiło ono do katedry w Szekesfehervar na Węgrzech, lecz po kilkudziesięciu latach wróciło z powrotem do Melku gdzie spoczywa do dziś. Był on głównym patronem Austrii do 1663 r. kiedy to cesarz Leopold I ogłosił św. Leopolda Babenberga pierwszym głównym patronem kraju. 

 Wejście na Dziedziniec Prałatów - z patronami opactwa śś. Piotrem i Pawłem na portalu

Polichromia przedstawiająca apoteozę św. Benedykta, na sklepieniu bramy prowadzącej na Dziedziniec Prałatów  

Dziedziniec Prałatów

Fontanna na Dziedzińcu Prałatów

Schody do pokojów cesarskich z alegoriami Wytrwałości i Siły Constantia et Fortitudine , które były dewizą cesarza Karola VI. Komnaty gościnne dla znakomitych gości zostały przekształcone na muzeum, w którym przechowywane są sprzęty liturgiczne i dzieła (gotycki ołtarz, obrazy, rzeźby itp) z poprzedniego wyposażenia kościoła i klasztoru. W korytarzu prowadzącym do komnat znajdują się portrety cesarzy Austrii.

Portrety córki Karola VI - cesarzowej Marii Teresy i jej małżonka Franciszka Stefana Lotaryńskiego, którzy finansowo wspierali opactwo

Muzeum opactwa - złoty krzyż

Muzeum opactwa - jeden z eksponatów

Muzeum opactwa - obraz św. Katarzyny ze szkoły Albrechta Dürera

Muzeum opactwa - fragment poliptyku pasyjnego

Muzeum opactwa - fragment poliptyku pasyjnego

Muzeum opactwa - obrazy z rewersu poliptyku: śś. Piotr i Krzysztof oraz Florian i Paweł

Muzeum opactwa - Jan Kupecky, portret opata Bertholda Dietmayera

Reprezentacyjna Sala Marmurowa ze wspaniałym alegorycznym freskiem plafonowym autorstwa Paula Trogera

Sala Marmurowa - fragment plafonu

Sala Marmurowa - fragment plafonu

Sala Marmurowa - fragment plafonu

Z Sali Marmurowej wychodzi się na wielki taras, z którego można podziwiać imponującą fasadę kościoła pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła

Widok z tarasu na fasadę kościoła

Zbliżenie na rzeźby patronów kościoła, św. Michała Archanioła i Anioła Stróża na fasadzie 

Z tarasu wchodzi się do biblioteki opactwa, skąd kręte schody prowadzą do kościoła, dzieła Jakoba Prandtauera 

Widok na prezbiterium kościoła

Główny ołtarz autorstwa Antonia Beduzziego

Główny ołtarz

Główny ołtarz

Dolna część głównego ołtarza

Górna część głównego ołtarza

Ambona

Baldachim ambony

Wnętrze kościoła

Loża honorowa

Organy

Freski sklepienia nad organami

Ołtarz św. Leopolda

Obraz w ołtarzu św. Leopolda przedstawiający założenie opactwa w Melku

Predella ołtarza św. Leopolda

Ołtarz św. Michała Archanioła

Ołtarz św. Jana Chrzciciela

Ołtarz Trzech Króli

Predella ołtarza Trzech Króli

Ołtarz św. Kolomana z sarkofagiem świętego

Sklepienie kościoła z freskami Johanna Michaela Rottmayra

Fragment sklepienia kościoła

Detal ze sklepienia kościoła

Sklepienie prezbiterium kościoła

Wnętrze kopuły kościoła

Na terenie kompleksu opactwa znajduje się stylowy pawilon baru-kawiarni

Plafon rotundy kawiarni w stylu rokoko

Dekoracja ścian rotundy

Urocze wnętrze baru-kawiarni z dekoracją naśladującą oranżerię

Plafon baru-kawiarni w stylu rokoko

Fragment opactwa z 2 wieżami; jedna z nich pochodzi ponoć z pierwotnego zamku Babenbergów

Główna uliczka dolnej części miasta z górującym nad nią potężnym gmachem opactwa

Widok na opactwo z centrum miasta

Widok z centrum miasta na wieże i kopułę kościoła

Widok z miasta na kościół klasztorny

Zbliżenie na wieże kościoła

Widok na kościół i klasztor z mostu na odnodze Dunaju

Widok na kościół i klasztor z mostu na odnodze Dunaju