poniedziałek, 17 czerwca 2013

Japonia - Nagoja

Nagoja to trzecie miasto Japonii. Ma wiele zabytków i ciekawych pod względem turystycznym miejsc, jak chociażby wielkie akwarium. W tym poście ograniczyłem się do pokazania zaledwie 4 zabytków: Teatru No, zamku, świątyni buddyjskiej Eikoku-ji oraz chramu shinto Atsuta-jingu. Podczas jednego z pierwszych pobytów w tym mieście zwiedzałem również bardzo ciekawą buddyjską świątynię Osu-Kannon, ale mam tylko zdjęcia na kliszy. 

Nagoja - Teatr No

Nagoja - Teatr No

Nagoja - pomnik przed Teatrem No

Nagoja - pomnik przed Teatrem No

Nagoja - Teatr No i zamek

Nagoja - zamek. 
Pochodzący z początku XVII w. został poważnie zniszczony podczas II wojny światowej. Odbudowany został w 1959 r. w pierwotnym kształcie. 
Wokół zamku prowadzone są nadal prace archeologiczne, ponieważ nie wszystkie jego budowle zostały zrekonstruowane.

Nagoja - zamek

Nagoja - zamek

Nagoja - zamek

Nagoja - zamek. Za ogrodzeniem widoczny teren prac archeologicznych

Nagoja - zamek. Za ogrodzeniem widoczny teren prac archeologicznych

Nagoja - zamek

Nagoja - zamek

Nagoja - zamek

Nagoja - brama do świątyni Eikoku-ji

Nagoja - brama do świątyni Eikoku-ji

Nagoja - świątynia Eikoku-ji

Nagoja - świątynia Eikoku-ji

Nagoja - świątynia Eikoku-ji

Nagoja - chram Atsuta-jingu

Nagoja - sanktuarium chramu Atsuta-jingu

Nagoja - modlący się Japończyk w chramie Atsuta

Nagoja - ślub w chramie Atsuta. Ceremonia w obecności kapłana shinto odbywa się na zewnątrz. 

Nagoja - ślub w chramie Atsuta. 
Dopiero po zakończeniu ceremonii nowożeńcy i najbliższa rodzina podchodzą do sanktuarium aby się pomodlić.    

Nagoja - nowożeńcy po ślubie w chramie Atsuta

Nagoja - modlitwa nowożeńców po ślubie w chramie Atsuta

Nagoja - modlitwa nowożeńców po ślubie w chramie Atsuta.
Oboje małżonkowie noszą białe kimona.

Nagoja - modlitwa nowożeńców po ślubie w chramie Atsuta.
Ten pan młody ma czarne kimono, co jest częściej stosowane.

Nagoja - trio kapłanów shinto wykonujących tradycyjną muzykę japońską w czasie ceremonii ślubnej

Nagoja - wnętrze pawilonu muzyki przy chramie Atsuta