niedziela, 14 kwietnia 2013

Jarosław – kolegiata Bożego Ciała

Zespół kościelno-klasztorny jezuitów powstał dzięki fundacji właścicielki miasta Zofii Odrowąż Kostkowej, przy patronacie ks. Piotra Skargi. Kolegiata pod wezwaniem Bożego Ciała – dawniej kościół św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela – to najstarszy kościół pojezuicki w Polsce. Wzniesiony został w latach 1580-1594 wg projektów Józefa Bricciusa. Po pożarze w roku 1600 wyremontowany, w 1624 r. rozbudowany o dwie kaplice, a w kolejnych latach o kruchtę. W 1723 r. przy kościele wzniesiono dzwonnicę. Kilkanaście lat później ozdobiono schody 12 rzeźbami Thomasa Huttera, przedstawiającymi patronów kościoła i świętych zakonu jezuickiego. Po kasacie klasztoru w 1773 r. został on zamieniony przez Austriaków na magazyn wojskowy. W 1808 r. książę Adam Czartoryski wykupił kościół i podarował go parafii. Kolejny pożar w 1861 r. zniszczył wnętrze. Pracami przy odbudowie kierował architekt Antoni Lamasche. Ufundowano wówczas nowe wyposażenie: ołtarze, ambonę, prospekt organowy. Po remoncie kościół został poświęcony w 1863 r. Polichromię wnętrza wykonał w latach 1912-13 Loenard Winterowski, a odnowił ją i uzupełnił w latach 70. Józef Steciński. W ołtarzu głównym znajduje się otaczany szczególną czcią obraz Matki Boskiej Śnieżnej z 1584 roku.

Obraz Matki Boskiej ŚnieżnejKolegiata Bożego Ciała - kruchta


Lokalizacja miejsca


Wyświetl większą mapę